Рифампицин

Р-цин
капсулы
Рифампицин
субстанция
Римпин
капсулы