Лузомедикамента/Тева Прайвэт

Изопринозин
таблетки