Киев.Витам Завод

Ампициллин тригидрат
субстанция, таблетки