Пфайзер мэнюфэкчуринг дойчленд

Чампикс таб. п.о 1мг n28
Пфайзер Мэнюфэкчуринг Дойчленд
1 403 руб
Чампикс таб. п.о 0,5мг n11 + 1мг n14
Пфайзер Мэнюфэкчуринг Дойчленд
1 310 руб
Чампикс таб. п.о 1мг n112
Пфайзер Мэнюфэкчуринг Дойчленд
3 433 руб
Норваск таб. 10мг n30
Пфайзер Мэнюфэкчуринг Дойчленд
943 руб
Норваск
Пфайзер Мэнюфэкчуринг Дойчленд ГмбХ, Германия
586,50 руб
Норваск
Пфайзер Мэнюфэкчуринг Дойчленд ГмбХ, Германия
977,40 руб
Норваск
Пфайзер Мэнюфэкчуринг Дойчленд ГмбХ, Германия
263,40 руб
Инлита
Пфайзер Мэнюфэкчуринг Дойчленд ГмбХ, Германия
179 950 руб
аккупро 10 мг 30 табл
Пфайзер Мэнюфэкчуринг Дойчленд ГмбХ
660 руб
чампикс набор 0,5 мг 11 табл плюс 1 мг 14 табл
Пфайзер Мэнюфэкчуринг Дойчленд ГмбХ/Р-Фа
1 520 руб