Висмута субнитрат+Магния карбонат+Натрия гидрокарбонат+Аира корневища+Крушины кора

Викаир
таблетки