Висмута субнитрат+Магния карбонат+Натрия гидрокарбонат+Аира корневища+Крушины кора+Рутозид+Келлин

Викалин
таблетки