Верапамил

Верапамил
раствор, таблетки
Изоптин СР 240
таблетки