Пароксетин

Плизил
таблетки
Рексетин
таблетки
Плизил Н
таблетки
Паксил
таблетки
Адепресс
таблетки