Орлистат

Орсотен
капсулы
Листата
таблетки
Ксеникал
капсулы