Метамизол натрия+Триацетонамин-4-толуенсульфонат

Темпалгин
таблетки