Ксантинола никотинат

Ксантинола никотинат
раствор, таблетки