Кальция карбонат+Натрия алгинат+Натрия гидрокарбонат

Гевискон
суспензия, таблетки