Интерферон бета-1а

Ребиф
раствор
Генфаксон
раствор
СинноВекс
лиофилизат