Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтарная кислота

Цитофлавин
раствор, таблетки