Алгелдрат+Магния гидроксид+Магния карбонат

Гестид
таблетки