Сингуляр

Цена в аптеках

Сингуляр таблетки жев. 4мг 14 шт.
Merck Sharp Dohme B.V /АКРИХИН ОАО
1 074
В магазин zdravcity.ru
Сингуляр таблетки жев. 5мг 14 шт.
Мерк Шарп и Доум Лтд/Акрихин
1 083
В магазин zdravcity.ru
Сингуляр таблетки жеват. 5мг 28 шт.
Мерк Шарп и Доум Лтд/Акрихин
1 434
В магазин zdravcity.ru
Сингуляр таблетки п.п.о. 10мг 28 шт.
Merck Sharp Dohme B.V./АКРИХИН ОАО
1 480
В магазин zdravcity.ru
Сингуляр таблетки жеват. 4мг 28 шт.
Merck Sharp Dohme B.V./АКРИХИН ОАО
1 406
В магазин zdravcity.ru
Сингуляр таблетки п.п.о. 10мг 14 шт.
Merck Sharp Dohme B.V./АКРИХИН ОАО
1 163
В магазин zdravcity.ru