Хартил-д

Хартил-д таб. 5мг+ 25мг n28 Альфамед Фарбил/Эгис
Хартил-д таб. 5мг+ 25мг n28 Альфамед Фарбил/Эгис
572,30
Хартил Д таблетки 2,5 мг + 12,5 мг 28 шт. ЭГИС
Хартил Д таблетки 2,5 мг + 12,5 мг 28 шт. ЭГИС
413
Хартил-д табл. 5мг+25мг N14х2 ЭГИС
Хартил-д табл. 5мг+25мг N14х2 ЭГИС
567
Хартил-Д таблетки 2.5 мг+12,5 мг 28 шт. EGIS Pharmaceuticals
Хартил-Д таблетки 2.5 мг+12,5 мг 28 шт. EGIS Pharmaceuticals
355
Хартил-Д таблетки 5 мг+25 мг 28 шт. EGIS Pharmaceuticals
Хартил-Д таблетки 5 мг+25 мг 28 шт. EGIS Pharmaceuticals
536
Хартил-Д 5мг+25мг №28 таблетки Egis
Хартил-Д 5мг+25мг №28 таблетки Egis
589
Хартил-Д 2,5мг+12,5мг №28 таблетки Egis
Хартил-Д 2,5мг+12,5мг №28 таблетки Egis
420
Хартил-Д (таб. 5мг+25мг №28)
Хартил-Д (таб. 5мг+25мг №28)
224
Хартил-Д (таб. 2,5мг+12,5мг №28)
Хартил-Д (таб. 2,5мг+12,5мг №28)
181
Хартил-Д тбл 5мг+25мг №28 Egis, Венгрия
Хартил-Д тбл 5мг+25мг №28 Egis, Венгрия
743,10
Хартил-Д тбл, 2,5мг+12,5мг, №28 Egis, Венгрия
Хартил-Д тбл, 2,5мг+12,5мг, №28 Egis, Венгрия
365,50
хартил-д 2,5 мг плюс 12,5 мг N28 табл Альфамед Фарбил/Эгис
хартил-д 2,5 мг плюс 12,5 мг N28 табл Альфамед Фарбил/Эгис
480