Байер фарма аг

аспирин кардио 100 мг 28 табл
Байер Фарма АГ/Байер Биттерфельд
147,20
В магазин evropharm.ru
джес 28 табл
Байер Фарма АГ/Байер Веймар ГмбХ
1 299
В магазин evropharm.ru
Аспирин кардио таб. п.о кш/раств 300мг n20
Байер Фарма АГ/Байер Биттерфельд
77
В магазин zdravcity.ru
ярина плюс 28 табл
Байер Фарма АГ/Байер Веймар ГмбХ
1 340
В магазин evropharm.ru
жанин 21 драже
Байер Фарма АГ
1 199
В магазин evropharm.ru
ксарелто 15 мг 28 табл
Байер Фарма АГ
3 147
В магазин evropharm.ru
ксарелто 15 мг 14 табл
Байер Фарма АГ
1 532
В магазин evropharm.ru
ксарелто 2,5 мг 28 табл
Байер Фарма АГ
1 836
В магазин evropharm.ru
джес плюс 84 табл
Байер Фарма АГ/Байер Веймар ГмбХ
3 360
В магазин evropharm.ru
ярина плюс 84 табл
Байер Шеринг Фарма АГ
3 350
В магазин evropharm.ru
джес плюс 28 табл
Байер Веймар ГмбХ/Байер Фарма АГ
1 390
В магазин evropharm.ru
анжелик микро 28 табл
Байер Фарма АГ
1 790
В магазин evropharm.ru
1 413
В магазин zdravcity.ru
ксарелто 20 мг 14 табл
Байер Фарма АГ
1 557,80
В магазин evropharm.ru
2 674
В магазин zdravcity.ru
3 344
В магазин zdravcity.ru
3 463
В магазин zdravcity.ru
ярина 21 табл
Байер Шеринг Фарма АГ
1 299
В магазин evropharm.ru
климонорм 21 драже
Байер Фарма АГ/Байер Веймар ГмбХ
960
В магазин evropharm.ru
ксарелто 10 мг 30 табл
Байер Фарма АГ
3 756
В магазин evropharm.ru
ксарелто 20 мг 100 табл
Байер Фарма АГ
10 200
В магазин evropharm.ru
10 454
В магазин zdravcity.ru
аспирин кардио 300 мг 20 табл
Байер Фарма АГ/Байер Биттерфельд
85,40
В магазин evropharm.ru
1 413
В магазин zdravcity.ru
ксарелто 20 мг 28 табл
Байер Шеринг Фарма АГ
3 189,20
В магазин evropharm.ru
аспирин кардио 100 мг 56 табл
Байер Фарма АГ/Байер Биттерфельд
251,50
В магазин evropharm.ru